Kontakt


Jak zostać członkiem KNTŻ?

Wystarczy wysłać e-maila na adres
kntz1@wp.pl
o następującym temacie:
" Chcę należeć do KNTŻ ".
W treści podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu,
następnie zależy zgłosić się osobiście na najbliższe spotkanie Koła.
O terminie zebrania zostaniesz poinformowany przez e-mail.
Najbliższy termin zawsze jest podawany także na naszej stronie internetowej.

Koło Naukowe Technologów Żywności
mieści się w budynku Wydziału Nauk o Żywności
w zielonym gmachu im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
na terenie kampusu SGGW
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 32, pokój 10

e-mail: kntz1@wp.pl , kntz@sggw.pl

Dane do faktury:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

NIP 525 000 74 25

Share by: