O Nas

O Nas


    Koło Naukowe Technologów Żywności działa przy Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Koło Naukowe zostało założone przez studentów, którzy chcieli w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania związane z technologią żywności, biotechnologią, towaroznawstwem oraz naukami o żywieniu człowieka. Jesteśmy jednostką samodzielną, przez co zdecydowana większość inicjatyw realizowanych przez KNTŻ jest pomysłami studentów. Każdy może zgłosić swój pomysł i realizować projekty badawcze, korzystając z pomocy pracowników Wydziału oraz licznych laboratoriów znajdujących się na Wydziale Nauk o Żywności.
Praca w Kole umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności. Samodzielność, jaką zdobywa się podczas realizowania projektów jest ceniona na rynku pracy w zawodzie technologa żywności.
Działalność Koła nie ogranicza się tylko do projektów naukowych, realizowane są również s
eminaria, konferencje. Współpraca z przemysłem spożywczym pozwala na wyjazdy do zakładów i realizowanie w nich własnych pomysłów i projektów.
Każdy może nauczyć się i nauczyć nas czegoś nowego.

Jesteś gotów, aby do nas dołączyć?


 

Share by: